19. kerület

Telefon:
06-70-370-7317; 06-70-370-7313
E-mail:

19.ker.

Telefon:
06-70-370-7317; 06-70-370-7313
E-mail:

Barabás Tamás XX.kerület

Telefon:
06-70-620-2068; 06-70-370-7313
E-mail:

Bittner Márta I.kerület

Telefon:
06-70-340-5045; 06-70-370-7313
E-mail:

Borka Tamás IV. kerület

Telefon:
06-70-366-6019; 06-1-789-7823
E-mail:

dr. Kutas Gábor

Telefon:
06-70-312-5945; 06-70-370-7313
E-mail:

Egri Mária III. kerület

Telefon:
06-70-433-8011; 06-70-370-7313
E-mail:

Észak-pesti ingatlanok

Telefon:
06-70-366-6019; 06-1-789-7823
E-mail:

Gereben Éva XII. kerület

Telefon:
06-70-360-9358; 06-70-370-7313
E-mail:

Gyöngyös

Telefon:
06-70-772-9622; 06-70-370-7310
E-mail:

Horváth Éva XIX. kerület

Telefon:
06-70-366-2667; 06-70-370-7313
E-mail:

Hurnyi Annamária II. kerület

Telefon:
06-1-201-4643
E-mail:

I. kerület

Telefon:
06-70-370-7313; 06-70-370-7317
E-mail:

II.kerületi iroda

Telefon:
06-70-948-5458; 06-70-634-8891
E-mail:

Juhász Márta VI.kerület

Telefon:
06-70-370-7311; 06-70-370-7313
E-mail:

Kelemen Éva XXII. kerület

Telefon:
06-70-408-9291; 06-70-370-7317
E-mail:

Kollenicska Béláné X. kerület

Telefon:
06-70-605-8288; 06-70-370-7313
E-mail:

Kovács Attila XI.kerület

Telefon:
06-70-657-9787; 06-1-785-1255
E-mail:

László Judit XIX. kerület

Telefon:
06-70-943-2627; 06-70-370-7313
E-mail:

Légrádi Ágnes I. kerület

Telefon:
06-70-314-0329; 06-70-370-7317
E-mail:

Malmos Gábor I. kerület

Telefon:
06-70-397-3473; 06-70-370-7313
E-mail:

Moharos Györgyné I. kerület

Telefon:
06-70-623-8121; 06-70-370-7317
E-mail:

Molnár Csaba XI. kerület

Telefon:
06-70-417-6800; 06-1-315-2233
E-mail:

Pataki Zsuzsanna XVIII. kerület

Telefon:
06-70-370-7319; 06-70-426-4077
E-mail:

Pécs Irgalmasok u.

Telefon:
06-70-618-2525; 06-70-342-4494
E-mail:

Rákosmente

Telefon:
06-70-431-8231; 06-70-389-0731
E-mail:

Rákosmente2 XVII. kerület

Telefon:
06-70-431-8231; 06-70-417-6289
E-mail:

Simon János VIII.kerület

Telefon:
06-70-318-0350; 06-70-490-3573
E-mail:

Szabó Nagy Katalin XVII. kerület

Telefon:
06-70-431-8231; 06-70-607-4618
E-mail:

Szolnok

Telefon:
06-70-771-7616; 06-20-983-5725
E-mail:

Sztanik Tibor XVIII. kerület

Telefon:
06-70-429-4364; 06-70-370-7311
E-mail:

Terdik Ferencné

Telefon:
06-70-426-0816; 06-70-370-7317
E-mail:

Török Ica XX. kerület

Telefon:
06-70-630-5424; 06-70-370-7313
E-mail:

VII. Kerület

Telefon:
06-70-366-6019; 06-1-789-7823
E-mail:

Vizy Zsuzsa XIV. kerület

Telefon:
06-70-674-6840; 06-1-789-7823
E-mail:

XVII. kerület

Telefon:
06-70-431-8231; 06-70-605-5685
E-mail:
▴ Vissza az oldal tetejére